fbpx

Köpvillkor

Allmänt

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. Finflicka.se drivs utav Solwyt NordTech A.B. Köpavtalet är tecknat med Solwyt NordTech A.B, organisationsnummer 910525-7852

Vi följer GDPR. När du, som är privatperson anger dina uppgifter, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt PUL, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar. Enligt GDPR (General Data Protection Regulation) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig. Om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice på [email protected]

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Garanti

6 månaders garanti mot tillverkningsfel samt reklamationrätt enligt Svensk Lag. 6 månader efter köp övergår bevisbördan för tillverkningsfel på konsument i enlighet med Svensk Lag. 

Produktgarantier gäller fabrikationsfel, i material och/eller arbete eller andra fel som kan härledas till fel i tillverkning.

Garantin gäller inte fel som uppstått genom normal förslitning eller brist på underhåll. Normalt slitage faller inte in under ursprungliga fel.

Barnvagnsgarantier gäller endast första köparen och kan ej överlåtas.

Beställning

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk skada kommer vi att kräva skadestånd.

OBS! GLÖM EJ ATT ANGE RÄTT E-MAIL ADRESS OCH MOBILNUMMER VID BESTÄLLNING!

Betalning och Leverans

(Alla beställningar i webbshopen betalas genom Klarna) – FRI FRAKT på alla beställningar.

När du lagt varor i varukorgen och går till kassan, framgår vilket betalningssätt som gäller, om priserna är inklusive eller exklusive moms samt vilken momssats som i givet fall gäller. Leverans kommer att ske inom 3-7 arbetsdagar såvida det inte framgår vid beställningen att leveranstiden är längre. Beställningsvaror kan ta längre tid. Kontakta butik för exakt leveranstid. Det går att köpa varor i webbshopen som har lagerstatus: Beställningsvara, Leverans 1-2 veckor och Leverans 3-4 veckor. Kontakta alltid butiken för exakt leveranstid!

Utöver priset kan tillkomma kostnader för frakt. Dessa finns i så fall angivna i webbutikens kassa. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter, men om så är fallet vill det klart framgå under beställningsprocessen. Minsta ordervärde i vår webbshop är 200 kr. FRI FRAKT på alla beställningar.

I webbutiken kan varor eventuellt vara markerade med leveransindikering. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt.

När du gör din beställning framgår det i kassan vilket leveranssätt, som gäller. Vi samarbetar med DHL eller Postnord vid sändning av varor. Beställda varor skickas till hemadress eller servicepoint  där Ni hämtar ut Er beställda vara. Mindre paket skickas med Postnord. När du har mottagit din orderbekräftelse (e-mail) får du en länk sk. ” Godssökning ” där du kan följa ditt paket.

Oavhämtad försändelse

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

Ändring av beställning

Du kan göra ändringar i din beställning av lagerförda varor fram till dess att beställningen har effektuerats. Om ändringen godkänns kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”.

Avbeställning

En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats. Efter denna tidpunkt är du, som beställt till ditt företag, skyldig att ta emot leveransen. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”. Företag som avbeställer en specialtillverkad vara måste betala ersättning för havda kostnader fram till avbeställningen samt för utebliven vinst.

Öppet köp / Priser

Vi erbjuder inte öppet köp i vår onlinebutik.

Bytesrätt

Bytesrätt gäller Ej barnvagnar, barnvagnstillbehör och bilbarnstolar.

Presentkort

Ni kan köpa Presentkort hos FinFlicka Barnbutik i valfritt belopp. Presentkortet gäller i 1 år från köp. Presentkort kan Ej lösas in mot pengar.

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har dock inte ångerrätt för:

  • vara som tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel
  • vara som inte lämpligen kan återlämnas pga. hälso- eller hygienskäl om förseglingen har brutits

Du får kontrollera en vara på samma sätt som i en fysisk butik men om varan har använts eller hanterats oförsiktigt, så att den inte längre kan säljas som ny, blir du skyldig att ersätta webbutiken för varans värdeminskning.

För att kunna fastställa en varas egenskaper eller funktion måste du i visa fall bryta förpackningen, som i så fall ska öppnas så varsamt som möjligt och återsändas tillsammans med varan. Observera att du inte kan ångra köpet av en vara med bruten försegling/teknisk plombering.

Observera också att det enligt lag är du som ska betala för returfraktkostnaderna.

Ångerfristen börjar löpa den dag du mottagit varan. Om du beställt flera varor eller varan du beställt består av flera delar, börjar ångerfristen löpa när du mottagit sista varan respektive den sista delen av varan. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas oanvänd, i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du kontakta oss via email till [email protected] . Du kommer utan dröjsmål att få en bekräftelse på att vi mottagit ditt meddelande, varefter vi tar ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman att återbetalas till dig inom 14 dagar räknat från dagen då vi mottog meddelandet om ångerrätt.

Konsumentverkets information för utövande av ångerrätt.

Reklamationer

Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan snarast och senast inom 14 dagar från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

Om produkten skadas under transporten kommer vi att byta ut de skadade delarna eller vid behov skicka en ny produkt.

Vid reklamationer av varor som är köpta i vår webbshop (distanskunder) som är godkända för reparation betalar konsument frakten för varan. Efter reparation skickas produkten tillbaka fraktfritt dvs utan kostnad för kund.

OBS: Barnvagnsgarantier gäller endast första köparen och kan ej överlåtas.

Tryckfel m.m.

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vi har som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa köpvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår hemsida. Det är ditt ansvar att regelbundet kolla vår hemsida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår hemsida eller tjänsten efter publicering av ändringar i dessa användarvillkor innebär att du accepterar dessa ändringar.
Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, engagerar du dig i vår “Tjänst” och samtycker till att vara bunden av följande villkor (“Användarvillkor”, “Köpvillkor” ,”Villkor”), inklusive dessa ytterligare villkor och policyer hänvisas till häri och/eller tillgänglig via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare till innehåll.
Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor och villkor i detta avtal får du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Vårt huvudkontor är beläget i Malmö på följande adress:

Solwyt NordTech A.B.
Ramels väg,
21369 Malmö